Duurzaamheid

Duurzaam ondernemen is anno nu geen optie maar een must. Daar zijn wij ons zeer van bewust. We voeren daarom een actief beleid om onze eigen voetafdruk zoveel mogelijk te verkleinen:

  • Onze chemici onderzoeken voortdurend of we alternatieve chemische producten (die een gelijkwaardige of hogere kwaliteit hebben dan traditionele chemicaliën) in kunnen zetten die minder belastend zijn voor het milieu.
  • We beperken onze uitstoot door het gebruikmaken van luchtzuiveringsinstallaties.
  • In onze waterzuiveringen ontdoen we al ons afvalwater van chemische restproducten. Deze verwerken we vervolgens tot een compact afvalproduct.
  • We wekken een deel van onze energie zelf op, onder andere met meer dan 3000 zonnepanelen.
  • We werken conform de Nederlandse Emissie Richtlijn.

GTO Plating draagt ook sterk bij aan de duurzaamheid van de producten van onze klanten. Met onze vernieuwende verzinkprocessen verlengen wij de levensduur van uw producten tot wel 20 keer. Hiermee dringen we het gebruik van schaarse grondstoffen significant terug.

Innovatief
sinds 1968

Hoogste
kwaliteit

Altijd
flexibel